Användare - Ansökan om användarkonto i iBIS


Du ansöker om ett användarkonto i iBIS genom att skicka in följande uppgifter. När Föreningsadministratören i föreningen har godkänt din ansökan skickas dina inloggningsuppgifter till den e-postadress du angett.
Personnr* Anges i format ÅÅÅÅMMDDXXXK
Kön*
Välj förening *
Välj förbund

Förnamn*
Efternamn*
E-postadress*
  Personen godkänner att personuppgifterna sparas och behandlas. Ändamålet med detta är att registrera uppgifter som i sin tur ligger till grund för att vi skall kunna fullgöra våra åtaganden och i övrigt ge god service. För mer information kontakta Svenska IBF, i egenskap av personuppgiftsansvarig, på kundtjanst@innebandy.se