Arctic Floorball Leauge

Intresseanmälan lag:


Namn på ansvarig i ett lag:

Förnamn: *Efternamn:*

Pers. nr:

Epost kontaktperson: *

Eventuellt lagnamn:

Stad:

Tränar i vilket område:

Om föreningstillhörighet finns vilken (föreningstillhörighet är inget krav):

Övrigt / fritext:
Mer information: Eva Engman, eva.engman@innebandy.se,  Robert Lindblom, Robban.lindblom@gmail.com

Personen godkänner att personuppgifterna sparas och behandlas enligt GDPR och Svensk innebandys integritets- och säkerhetspolicy. Ändamålet med detta är att registrera uppgifter som i sin tur ligger till grund för att vi skall kunna fullgöra våra åtaganden. Läs integritets- och säkerhetspolicyn på www.innebandy.se/gdpr